Slide

Naši najbolji radovi

Črčke je naziv za sve grafičke radove i web stranice koje sam napravila od 2013. do danas. Moji prvi crteži nastali su 2009. godine i to tako da sam samostalno otkrivala mogućnosti Photoshopa. Dvije godine kasnije u Školi informatike Ivora u Zagrebu stječem diplomu grafičkog dizajnera, te 2012. godine diplomu web dizajnera. Dosad sam črčkala za više od 60 klijenata iz Rijeke, Istre, Zagreba, Dalmacije, Like i Slavonije. 


If you're looking for a creative design, Črčke [chrchke / Croatian word for doodles] is the right choice for you. I've been doodling since 2009. and have worked for more than 60 clients from all over Croatia.