Slide

Naši najbolji radovi

Črčke je naziv za sve grafičke radove i web stranice koje sam napravila od 2013. do danas. Moji prvi crteži nastali su 2009. godine i to tako da sam samostalno otkrivala mogućnosti Photoshopa. Dvije godine kasnije u Školi informatike Ivora u Zagrebu stječem diplomu grafičkog dizajnera, te 2012. godine diplomu web dizajnera. Dosad sam črčkala za više od 60 klijenata iz Rijeke, Istre, Zagreba, Dalmacije, Like i Slavonije. 


If you're looking for a creative design, Črčke [chrchke / Croatian word for doodles] is the right choice for you. I've been doodling since 2009. and have worked for more than 60 clients from all over Croatia. 

© 2013. - 2018. sav sadržaj na stranicama pod domenom crcke.com vlasništvo je fizičke osobe. zabranjeno je reproduciranje, mijenjanje, prodaja, distribucija, neovlašteno kopiranje, te svaka druga vrsta uporabe sadržaja ovih stranica, bez izričitog prethodnog pisanog dopuštenja vlasnice.